BUILDING BETTER BUSINESS WORLDS

THE FUTURE, TOGETHER, NOW

Zjisti víc Kontaktujte nás

O NÁS

Náš tým advokátů poskytuje klientům byznysově orientované a inovativní právní řešení na nejvyšší úrovni. Jestli zamýšlíte rozběhnout anebo rozšířit svoje podnikání v České republice nebo na Slovensku, je naše advokátní kancelář tou správnou volbou. Soustřeďte se na rozvíjení Vašeho core byznysu a starosti s právními záležitostmi přenechejte nám.

Jsme si vědomi toho, že komplexní právní ochrana má jen malý význam, pokud Vás zároveň omezuje v dalším rozvoji a úsilí o dosažení vyšších zisků. Proto v naší advokátní praxi bereme tento často opomíjený fakt na zřetel, což naši klienti velmi oceňují.

Nenabízíme Vám bezbřehé právní analýzy problémů. Nabízíme jejich řešení. Našim cílem jsou praktické a efektivní postupy, které zjednoduší Vaše podnikatelské aktivity a přinesou výsledky.


Advokátní kancelář CHZ poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství ve všech významných právních odvětvích v České republice a na Slovensku. Specializujeme se zejména na poradenství v oblasti IT práva, telekomunikačního práva, práva duševního vlastnictví, farmaceutického práva a medicínského práva.

Ať už se potýkáte s jakýmikoli problémem v oblasti IT jako např. outsourcing, ochrana dat, projektová dokumentace, big data, anebo E-Commerce, anebo plánujete využít Váš vynález pro rozjezd prosperujícího podniku, jsme tu pro Vás. Poskytneme Vám právní poradenství v souladu s Vaší podnikatelskou strategií a náš striktně obchodně zaměřený přístup posune Váš byznys dopředu.

Náš advokátní tým se snaží neustále posouvat hranice kvality právních služeb, protože tu vidíme velký prostor pro zlepšení. Zejména informační technologie a biotechnologie představují klíčové oblasti budoucího pokroku.

Věříme proto, že budoucí úspěch naší advokátní kanceláře je podmíněn pochopením a hlubokou znalostí těchto nových technologických odvětví.

Náš advokátní tým se snaží neustále posouvat hranice kvality právních služeb, protože tu vidíme velký prostor pro zlepšení. Zejména informační technologie a biotechnologie představují klíčové oblasti budoucího pokroku.

Našim prvním cílem je minimalizace rizika vzniku škody na straně klienta a současně zachování jeho práv v co nejširším možném rozsahu. Následně připravíme návrh účinného řešení celé záležitosti, a to s přihlédnutím ke lhůtám, nákladům a goodwill klienta. a potencionálním obchodním vztahům klienta. Po odsouhlasení další strategie usilujeme o rychlé dosažení vytyčeného cíle.

SPECIALIZACE

 • Korporátní poradenství
 • Bankovní a finanční právo
 • Litigace a řešení sporů
 • IT právo & telekomunikace
 • Farmaceutické a medicínské právo
 • Duševní vlastnictví
 • Fúze a akvizice
 • Soutěžní právo
 • Kapitálové trhy
 • Právo nemovitostí
 • Pracovní právo
 • Biotechnologické právo
 • Daňové právo
 • Komunální právo

NÁŠ TÝM

MARIÁN ČUPRÍK
MARIÁN ČUPRÍKPartner

Během své profesionální kariéry získal Marián rozsáhlé zkušenosti v oblasti korporátního práva, řízení společností, IP/IT práva, v rámci kterých poskytoval právní služby pro mezinárodní klientelu. Zabývá se právním poradenstvím při zakládání a etablování úspěšných podniků (domácích i zahraničních) v České a Slovenské republice, a to nejen z právního, ale i z ekonomického a obchodního hlediska.

tel.: +421 949 110 446
email: cuprik@achz.sk
vizitka: stáhnout

JURAJ HUDÁK
JURAJ HUDÁKPartner

Jako člen týmu předních tuzemských a zahraničních advokátních kanceláří se Juraj zúčastnil mnohých významných právních transakcí Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti IT práva a telekomunikací, fúzí a akvizicí, řešení soudních sporů, jako i farmaceutického a medicínského práva. Juraj je držitelem mezinárodního právnického titulu LL.M. z Univerzity v Passau (Německo) a získal praktické zkušenosti i v oblasti německého práva.

tel.: +421 917 580 442
email: hudak@achz.sk
vizitka: stáhnout

MARTIN ŽÁK
MARTIN ŽÁKPartner

Předtím, než se Martin stal partnerem v CHZ, pracoval několik roků v lokálních českých advokátních kancelářích se zaměřením na služby pro obchodní korporace. Jeho zkušenosti v obchodní, korporátní a pracovní agendě mu dávají schopnost porozumět motivaci a cílům našich klientů, ať už teprve začínají podnikat anebo úspěšně podnikají už několik let.

tel.: +420 775 075 262
email: zak@achz.cz
vizitka: stáhnout

ALEX HENKER
ALEX HENKERSpolupracující advokát

Alex Henker je naším partnerem pro Rakousko a Německo a sídlí ve Vídni (Rakousko). Má bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb řadě tuzemských i zahraničních klientů na rakouském a německém trhu. Alex praktikuje právo po dobu 10 let a poskytuje svým klientům širokou škálu právních služeb se specializací na imigrační právo.

tel.: +43 6991 3459 858
email: alexander@henker.cc
vizitka: stáhnout

DOMINIC YE
DOMINIC YESpolupracující advokát

Dominic Ye je naším partnerským advokátem v Číně. Vykonává právní poradenství již téměř 20 let v Advokátní kanceláři Guangxong Guangxin Junda, největší advokátní kanceláři ve městě Guangzhou, Čína. Má rozsáhlé zkušenosti, které nabyl při koordinaci přeshraničních obchodních a investičních transakcí a přeshraničním řešení sporů. Za posledních deset let získal značné zkušenosti i v oblasti právního servisu v leteckém průmyslu.

tel.: 133 1282 3125 (PRC)
email: dominicye@etrlawfirm.com

ANDY CHENG
ANDY CHENGSpolupracující advokát

Andy Cheng, is a lawyer qualified in Hong Kong and the United Kingdom with vast experiences in corporate and commercial law. Prior to establishing Andy Cheng Law Firm, he was an IPO lawyer with an international law firm in Hong Kong. He has been studying in Keio University, Japan, and is completely fluent in Japanese. Currently, he is the legal advisor appointed by the JETRO in Hong Kong as well as the contributor to the legal column of Hongkong Post, a paper for the Japanese community in Hong Kong.

email: andy@andysolicitor.com

KATARZYNA ŽÁK KRZYŽANKOVÁ
KATARZYNA ŽÁK KRZYŽANKOVÁAdvokát

Ve své advokátní praxi se zaměřuje především na poradenství podnikatelům s česko-polským působením. Bohaté zkušenosti má dále se zastupováním klientů v řízeních před Nejvyšším soudem, Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva. Vedle své advokátní činnosti Katarzyna vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

tel.: +420 723 085 085
email: info@achz.cz
vizitka: stáhnout

MGR. IVANA SLIACKA
MGR. IVANA SLIACKAAdvokát

V advokacii se Ivana Sliacka pohybuje nepřetržitě od roku 2012, kdy úspěšně ukončila studium Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ivana se zaměřuje na poskytování právních služeb zejména v oblasti občanského, trestního a insolvenčního práva. Je rovněž zapsána v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů a ve Volné evidenci subjektů poskytujících zpracování návrhu na povolení oddlužení.

tel.: +420 732 700 601
email: info@achz.cz

ADAM GAJDOŠ
ADAM GAJDOŠAdvokát

Adam Gajdoš je advokát s několikaletou praxí a zkušenostmi získanými při poskytování právních služeb české a mezinárodní klientele. Adam se specializuje zejména na mezinárodní a evropské právo, zdravotnické a farmaceutické právo, ochranu průmyslového a duševního vlastnictví, autorské právo, smluvní právo, litigace a právo obchodní. Adam se věnuje rovněž právu informačních technologií, právu životního prostředí, pracovnímu právu a veřejným zakázkám a výběrovým řízením. Adam absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v rámci programu LLP-Erasmus absolvoval studia na právnické fakultě Radboud Universiteit Nijmegen v Nizozemsku se zaměřením na evropské právo a mezinárodní právo veřejné a soukromé.

email: gajdos@achz.cz

KONTAKTUJTE NÁS

Bozděchova 7
150 00 Praha 5
Česká republika


Staré Grunty 18
841 04 Bratislava
Slovensko

Floriánska 19
040 01 Košice
Slovensko


INFO@ACHZ.SK