BUILDING BETTER BUSINESS WORLDS

THE FUTURE, TOGETHER, NOW

Zjisti víc Kontaktujte nás

O NÁS

Náš tým advokátů poskytuje klientům byznysově orientované a inovativní právní řešení na nejvyšší úrovni. Jestli zamýšlíte rozběhnout anebo rozšířit svoje podnikání v České republice nebo na Slovensku, je naše advokátní kancelář tou správnou volbou. Soustřeďte se na rozvíjení Vašeho core byznysu a starosti s právními záležitostmi přenechejte nám.

Jsme si vědomi toho, že komplexní právní ochrana má jen malý význam, pokud Vás zároveň omezuje v dalším rozvoji a úsilí o dosažení vyšších zisků. Proto v naší advokátní praxi bereme tento často opomíjený fakt na zřetel, což naši klienti velmi oceňují.

Nenabízíme Vám bezbřehé právní analýzy problémů. Nabízíme jejich řešení. Našim cílem jsou praktické a efektivní postupy, které zjednoduší Vaše podnikatelské aktivity a přinesou výsledky.


Advokátní kancelář CHZ poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství ve všech významných právních odvětvích v České republice a na Slovensku. Specializujeme se zejména na poradenství v oblasti IT práva, telekomunikačního práva, práva duševního vlastnictví, farmaceutického práva a medicínského práva.

Ať už se potýkáte s jakýmikoli problémem v oblasti IT jako např. outsourcing, ochrana dat, projektová dokumentace, big data, anebo E-Commerce, anebo plánujete využít Váš vynález pro rozjezd prosperujícího podniku, jsme tu pro Vás. Poskytneme Vám právní poradenství v souladu s Vaší podnikatelskou strategií a náš striktně obchodně zaměřený přístup posune Váš byznys dopředu.

Náš advokátní tým se snaží neustále posouvat hranice kvality právních služeb, protože tu vidíme velký prostor pro zlepšení. Zejména informační technologie a biotechnologie představují klíčové oblasti budoucího pokroku.

Věříme proto, že budoucí úspěch naší advokátní kanceláře je podmíněn pochopením a hlubokou znalostí těchto nových technologických odvětví.

Bezprostředně po tom, co nás klient kontaktuje, podnikneme všechny nezbytné kroky za účelem zajištění jeho pozice v dané věci a přebereme komunikaci s protistranou.

Našim prvním cílem je minimalizace rizika vzniku škody na straně klienta a současně zachování jeho práv v co nejširším možném rozsahu. Následně připravíme návrh účinného řešení celé záležitosti, a to s přihlédnutím ke lhůtám, nákladům a goodwill klienta. a potencionálním obchodním vztahům klienta. Po odsouhlasení další strategie usilujeme o rychlé dosažení vytyčeného cíle.

SPECIALIZACE

 • Korporátní poradenství
 • Bankovní a finanční právo
 • Litigace a řešení sporů
 • IT právo & telekomunikace
 • Farmaceutické a medicínské právo
 • Duševní vlastnictví
 • Fúze a akvizice
 • Soutěžní právo
 • Kapitálové trhy
 • Právo nemovitostí
 • Pracovní právo
 • Biotechnologické právo
 • Daňové právo
 • Komunální právo
Marián ČUPRÍK
MARIÁN ČUPRÍKPartner

Během své profesionální kariéry získal Marián rozsáhlé zkušenosti v oblasti korporátního práva, řízení společností, IP/IT práva, v rámci kterých poskytoval právní služby pro mezinárodní klientelu. Zabývá se právním poradenstvím při zakládání a etablování úspěšných podniků (domácích i zahraničních) v České a Slovenské republice, a to nejen z právního, ale i z ekonomického a obchodního hlediska.

tel.: +420 773 463 903
email: cuprik@achz.cz

Juraj HUDÁK
JURAJ HUDÁKPartner

Jako člen týmu předních tuzemských a zahraničních advokátních kanceláří se Juraj zúčastnil mnohých významných právních transakcí Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti IT práva a telekomunikací, fúzí a akvizicí, řešení soudních sporů, jako i farmaceutického a medicínského práva. Juraj je držitelem mezinárodního právnického titulu LL.M. z Univerzity v Passau (Německo) a získal praktické zkušenosti i v oblasti německého práva.

tel.: +421 917 580 442
email: hudak@achz.cz

Martin ŽÁK
MARTIN ŽÁKPartner

Předtím, než se Martin stal partnerem v CHZ, pracoval několik roků v lokálních českých advokátních kancelářích se zaměřením na služby pro obchodní korporace. Jeho zkušenosti v obchodní, korporátní a pracovní agendě mu dávají schopnost porozumět motivaci a cílům našich klientů, ať už teprve začínají podnikat anebo úspěšně podnikají už několik let.

tel.: +420 775 075 262
email: zak@achz.cz

Marcel FANDÁK
MARCEL FANDÁKPartner

Kromě toho, že je Marcel členem našeho týmu advokátů, působí i jako odborný asistent u Ústavního soudu Slovenské republiky. Marcel má rozsáhlé pracovní zkušenosti v různých právních odvětvích. Specializuje se především na oblast procesního práva, obchodního a ústavního práva. Marcel poskytuje právní služby v anglickém a slovenském jazyce.

email: fandak@achz.sk

Katka KRZYŽANKOVÁ
KATKA KRZYŽANKOVÁAdvokát

Ve své advokátní praxi se zaměřuje především na poradenství podnikatelům s česko-polským působením. Bohaté zkušenosti má dále v zastupování klientů v řízení před Nejvyšším soudem, Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva. Vedle své advokátní činnosti Katarzyna vyučuje na Právnické fakultě Univerzity Kralovy v Praze.

tel.: +420 723 085 085
email: krzyzankova@achz.cz

Martin BABJAK
MARTIN BABJAKAdvokát

Po absolvování vysokoškolského právnického vzdělání Martin vykonal koncipientskou prax v tuzemské advokátní kanceláři s obecným zaměřením, zakončenou v květnu 2015 provedením advokátní zkoušky. Jako advokát působí od prosince 2015. V rámci naší kanceláře se zabývá především občanským právem, trestním právem, správním soudnictvím a oblastí obchodního rejstříku.

email: babjak@achz.sk

Adam GAJDOŠ
ADAM GAJDOŠAdvokát

Adam Gajdoš je advokát s několikaletou praxí a zkušenostmi získanými při poskytování právních služeb české a mezinárodní klientele. Adam se specializuje zejména na mezinárodní a evropské právo, zdravotnické a farmaceutické právo, ochranu průmyslového a duševního vlastnictví, autorské právo, smluvní právo, litigace a právo obchodní. Adam se věnuje rovněž právu informačních technologií, právu životního prostředí, pracovnímu právu a veřejným zakázkám a výběrovým řízením. Adam absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, v rámci programu LLP-Erasmus absolvoval studia na právnické fakultě Radboud Universiteit Nijmegen v Nizozemsku se zaměřením na evropské právo a mezinárodní právo veřejné a soukromé.

email: gajdos@achz.cz

Juraj SCHMIDT
JURAJ SCHMIDTKoncipient

Po ukončení studií získal Juraj zkušenosti jako in-house právník několika obchodních společností a spoluprací s několika lokálními advokátními kancelářemi. Úspěšně se podílel na založení a vedení sdružení na ochranu práv spotřebitelů. V naší kanceláři se Juraj specializuje na občanské, obchodní a spotřebitelské právo.

email: schmidt@achz.sk

Iveta ZETOCHOVÁ
IVETA ZETOCHOVÁKoncipient

Iveta již během studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy sbíralacenné zkušenosti nejen z prostředí advokátní kanceláře, ale absolvovala také odborné stáže na Ministerstvu spravedlnosti ČR či u Hospodářské komoře České republiky, kde působí dosud. Ve své praxi se zaměřuje na civilní a trestní právo.

email: zetochova@achz.cz

Andrea OROSZOVÁ
ANDREA OROSZOVÁKoncipient

Během studií se Andrea věnovala problematice počítačové kriminality. Po ukončení vysokoškolského právnického vzdělání začala vykonávat koncipientskou praxi v naší kanceláři se specializací především na oblast občanského, rodinného a pracovního práva.

email: oroszova@achz.sk

KONTAKTUJTE NÁS

Seifertova 455/17
130 00 Praha 3
Česká republika


Staré Grunty 18
841 04 Bratislava
Slovensko

Kováčska 40
040 01 Košice
Slovensko


INFO@ACHZ.CZ